Koncepcja powołania firmy windykacyjnej

Pomysł utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego jest rezultatem długotrwałych doświadczeń zespołu fachowców o rozległym dorobku w dziedzinie finansów, doradczej i rewizyjnej. W efekcie analiz rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z tematyką narastającej pułapki niespłacanych zadłużeń, powstał koncept biznesu, którego tezą było stworzenie całościowej oferty, zbudowanej z szerokiej palety instrumentów ekonomicznych i wykonawczych, łączącej umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami długów z doświadczeniem służb i współpracowników operacyjnych.

Z własnych doświadczeń twórców firmy wynika, iż mniejsze i słabe logistycznie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi kłopotami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn logistycznych lub prawnych podjąć zmagania z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej twórczy, nie ograniczając się do łatwej i mało efektywnej drogi komorniczo-sądowej.

penisvergrößerung mit pillen

Prekursorski zestaw produktów i usług, wypracowany przez specjalistów organizacji i twórczo dostosowywany do potrzeb usługobiorcy, pozwala na precyzyjną ofertę dla przedsiębiorstw nie tylko z branży finansowej, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległości płatnicze. Szczególnie bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.